Stuyvesant De Groot

Advocatenkanoor Stuyvesant De Groot is weliswaar een jong advocatenkantoor maar heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en bedrijfsleven. Het kanoor is met name actief op het terrein van sociaalrecht, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, algemeen (internationaal) contractenrecht en mediarecht.